Humor. Hij is een ontembaar element in het denkwerk van veel grote geesten. Wat, waarom en hoe : de meningen over humor zijn in de loop der tijden duchtig heen en weer gepingpongd. Met een betrekkelijk lange pauze in de middeleeuwen, toen de humor op gespannen voet stond met de religieuze ernst. Hoe ook : de humor zelf trekt er zich weinig van aan en ziet al het giswerk gniffelend gebeuren. Als laat hij zich door geen enkele ernst, en dus zeker geen enkele wetenschap vangen.
...