We hebben het allemaal wel eens meegemaakt. Dat huiverende gevoel. Op de achterkant van een envelop staat het adres van de kredietinstelling die haar diensten zo vriendelijk ter beschikking stelt. Maar die op het einde van de maand nooit vergeet te melden wat je nog moet betalen. Onderaan de factuur : het bedrag. Het resultaat van het geheugenverlies waaraan alle winkelverslaafden lijden : zo gekocht, zo vergeten...
...