EN EEN VOORUITBLIK OP 2013 : HET JAAR VAN DE SLANG MET WATER ALS ELEMENT

Onder invloed van de Slang met Water als element brengt 2013 een betere wereld. Een wereld waarin justitie zegeviert, wetenschap bloeit en cultuur straalt. Slangen zullen vooral aandacht hebben voor oprechte liefde en zich veel minder laten verleiden door het avontuurlijke. Tot zover de algemene lijnen, want ieder teken zal zich van 10 februari 2013 tot 30 januari 2014 laten beïnvloeden door de Slang met Water als element.
...

Onder invloed van de Slang met Water als element brengt 2013 een betere wereld. Een wereld waarin justitie zegeviert, wetenschap bloeit en cultuur straalt. Slangen zullen vooral aandacht hebben voor oprechte liefde en zich veel minder laten verleiden door het avontuurlijke. Tot zover de algemene lijnen, want ieder teken zal zich van 10 februari 2013 tot 30 januari 2014 laten beïnvloeden door de Slang met Water als element.Blijkbaar gelden er nieuwe regels. Natuurlijk zijn Ratten het daar niet altijd mee eens, maar u beseft dat u er zich aan zult moeten houden. Meer zelfs : een paar mensen in uw omgeving verwachten dat u erop toeziet dat iedereen zich aan de nieuwe voorschriften houdt. Op het werk is dat een manier om invloed uit te oefenen. In uw gevoelsleven kan zaterdag 5 januari een stormachtige dag worden. Ratten moeten geen fantastisch jaar verwachten. U krijgt zelfs de raad om voorzichtig te zijn in alles wat u doet. Zo doet u er beter aan om in 2013 geen bijkomende schulden aan te gaan. Een negatief jaar wordt het nu ook weer niet, want u hebt zich altijd al goed kunnen aanpassen en zult dat ook in de toekomst doen. In uw gevoelsleven kunt u het het best vinden met Buffels, Draken en Apen. Zowel op het werk als thuis wordt dit een periode die zo goed als perfect is voor Buffels. U kunt uw eigen ritme bepalen en niemand probeert zich te bemoeien met wat u doet. Toch geeft de horoscoop u de raad om belangrijke dingen voor vrijdag 11 januari uit te klaren, want dan zou de nieuwe maan even een stoorzender kunnen zijn. In de liefde is uw enthousiasme aanstekelijk. Het jaar van de Slang brengt nogal wat onzekerheid mee. U zult veel dingen heel rationeel en diplomatisch moeten aanpakken als u niet wilt dat sommige conflicten tot een echte breuk leiden. Op professioneel gebied belooft 2013 een goed jaar te worden. Als u op zoek bent naar een nieuwe job, dan is de kans groot dat u die straks vindt. In de liefde zijn Hanen, Zwijnen of Ratten geschikte partners. Niet iedereen in uw omgeving is even toegankelijk. Tijgers hebben het dan ook moeilijk om met sommigen een goed contact te hebben, en dat kan toch wel voor enige frustratie zorgen. Anderzijds krijgt u meer dan eens de kans om de anderen bij te staan. Aarzel niet om dat te doen, ook als ze er niet om vragen. In uw gevoelsleven is er sprake van een nieuwkomer, vooral dan voor vrijgezellen. Voor Tijgers die van avontuur houden, zal 2013 ontgoochelen. Het ziet ernaar uit dat de meeste dingen keurig op het spoor van de routine blijven. Daardoor ervaart u het allemaal als grijs en saai. Gelukkig bruist u van energie en zorgt u er zelf voor dat veel dingen op een leukere manier gebeuren dan eigenlijk was gepland. In de liefde moet u het geluk zoeken bij Paarden, Zwijnen of Slangen.Tot en met dinsdag 8 januari loopt alles gesmeerd. Daarna kunnen er dingen gebeuren die Katten als minder aangenaam ervaren omdat u moeilijke beslissingen moet nemen. Die zouden immers nare gevolgen kunnen hebben voor mensen met wie u dagelijks in contact komt. In uw gevoelsleven zijn er mensen die hun beloften lang niet altijd nakomen. Vrijgezellen moeten wat minder dromen. In 2013 worden veel nieuwe dingen mogelijk voor Katten. Het is zelfs niet uitgesloten dat uw wildste dromen waarheid worden. Het jaar van de Slang lijkt u immers op het lijf geschreven, temeer omdat u zeer alert blijft en iedere kans meteen grijpt. Ondertussen zorgt een zeer harmonieuze sfeer voor een prachtig liefdesleven. U zult het best opschieten met Slangen, Geiten en Honden. Soms moet u al eens provoceren om dingen gedaan te krijgen. Vooral op het professionele terrein aarzelen Draken niet om dat te doen. Sommigen zouden dan ook kunnen schrikken, want ze zijn dat niet meteen van u gewoon. Voorts is er sprake van een klein administratief probleem dat u op woensdag 9 januari moet regelen. In de liefde zorgt een gezamenlijk project voor een warme sfeer. Nu het jaar van hun teken afloopt, denken Draken dat ze serieus wat gas zullen kunnen terugnemen. Niets van, dus. De Slang gunt u in 2013 geen respijt. Gelukkig deinst u er niet voor terug om een tandje bij te steken. Bovendien hebt u zich altijd al goed kunnen aanpassen, en dat zal in 2013 van pas komen. In de liefde wordt het uitkijken voor verleidingen. Uw ideale partner is een Rat of een Aap. Voor Slangen begint er een heel dynamische periode. U hebt de indruk dat u bergen kunt verzetten. U probeert dan ook op verscheidene terreinen tegelijk te spelen. Vandaar het gevaar dat u net iets te veel hooi op uw vork neemt. Maar zelfs als dat het geval is, zult u het niet willen toegeven. In uw gevoelsleven geniet u van een relatie die zelden zo harmonieus aanvoelde als nu. 2013 wordt een jaar met vier sterren voor de Slang. Zelfs in de hevigste storm blijft u onwrikbaar overeind, als echte meester van het spel. Uw zelfvertrouwen is ook zeer groot. Dat helpt u in veel gevallen, maar anderzijds kan het er ook toe leiden dat u zichzelf in gecompliceerde situaties doet verzeilen. In uw gevoelsleven vindt u een omgeving waarin u altijd tot rust kunt komen.Paarden doen het in deze periode iets rustiger aan. Er is ook niets dat u belet om dat te doen, want in uw omgeving staat er weinig te gebeuren en u vindt ook geen enkele hindernis op uw weg. Bovendien zult u ook wel wat tijd nodig hebben om op adem te komen na de eindejaarsfeesten. In uw liefdesleven kan de boot vooral in het begin van de week wel een beetje gaan schommelen... In dit jaar van de Slang zullen Paarden vooral moeten leren om geduld te hebben. Er kunnen immers dingen gebeuren die niet meteen in uw plannen passen, zoals opdrachten die u liever niet krijgt of dossiers waar eigenlijk geen echte oplossing voor bestaat. Gelukkig zult u niet alleen op het begrip maar ook op de steun van anderen kunnen rekenen. Voor uw gevoelsleven wordt 2013 schitterend. U laat zich niet snel beïnvloeden, en in deze periode is dat meer dan ooit een troef voor Geiten. Op professioneel gebied bent u dan ook zeer doeltreffend. Toch bent u niet tevreden, want u wilt zoveel mogelijk verwezenlijken in zo weinig mogelijk tijd. Dat zal heel wat energie vergen, maar die hebt u gelukkig wel. In uw gevoelsleven beseft u het misschien niet, maar uw naasten maken zich zorgen over u. De invloed van de Slang zorgt ervoor dat u heel zelfverzekerd het nieuwe jaar in stapt. U weet heel goed wat u kunt en krijgt daardoor het gevoel dat de lat in 2013 helemaal niet te hoog voor u ligt. Het ziet er alvast naar uit dat het op financieel gebied een uitstekend jaar wordt. In de liefde raakt u in de knoop met uw gevoelens. Wat het wordt, korte passie of een stabiele relatie, is nog niet duidelijk. Op professioneel gebied gaat het Apen meer dan ooit voor de wind. In de loop van de eerste week duiken er wellicht nieuwe mogelijkheden voor de toekomst op. U krijgt in ieder geval de kans om uw ideeën toe te lichten en zo de steun van belangrijke mensen te krijgen. Uw gevoelsleven staat in het teken van toenadering. Vrijgezellen die op 1 januari een relatie begonnen, beleven een déjà vu. Voor Apen brengt het jaar van de Slang een middelmatig gunstig klimaat mee. U zult het verschil in ieder geval zelf moeten maken, maar dat lijkt geen probleem : u bent een kei in onderhandelen, ja zelfs een beetje manipuleren, altijd handig en snel reagerend. Weinig andere tekens die negatieve dingen zo vlot kunnen ombuigen tot iets positiefs. In de liefde zijn Draken, Zwijnen en Katten uw beste partners. Tot en met woensdag 9 januari zorgt de afnemende maan ervoor dat Hanen hun ambities moeten terugschroeven. Die dag krijgt u dan ook de raad om het bij de routine te houden. Dat valt trouwens best mee, want iedereen laat u uw gangetje gaan. Vooral op het werk weet u dat naar waarde te schatten. In de liefde lijkt de tijd rijp om met zijn tweetjes te herbronnen. Vrijgezellen die met vuur spelen, zullen zich verbranden... Alles wijst erop dat 2013 een fantastisch jaar wordt voor Hanen. U kunt zelfs een paar dingen proberen die risico's inhouden, want u hebt het geluk aan uw zijde. Bovendien vindt u altijd mensen die klaarstaan om te helpen of u te steunen. Alleen zult u het af en toe op de heupen krijgen van mensen die er niet in slagen om uw ritme te volgen en daarom afhaken. In de liefde moet u onverschilligheid mijden als de pest. Honden moeten met niemand rekening houden, en dat vindt u fantastisch. Op het werk hebben meerderen en collega's een blind vertrouwen in u, na wat u de voorbije weken presteerde. Misschien beschouwt u dat als een reden om de lat nog iets hoger te leggen. Bent u op zoek naar een nieuwe job, dan hakt u de knoop beter nu door. In uw gevoelsleven hebben uw naasten u hard nodig. Voor Honden brengt het jaar van de Slang veel onzekerheid en zelfs problemen. Vasthouden aan dingen waar u zeker van bent en u gaan verstoppen in de routine, dat is de beste manier om het jaar 2013 aan te pakken. Pas in de laatste drie maanden slaat het klimaat om voor uw teken en kunt u weer wat avontuurlijker worden. In de liefde moet u geluk zoeken bij Paarden, Zwijnen of Geiten. Voor Zwijnen verwacht de horoscoop een aangename periode. Het lijkt alsof alles als vanzelf in elkaar klikt. U hebt de voorbije maanden veel nieuwe mensen leren kennen, en dat komt nu van pas. Misschien krijgt u zelfs de kans om eindelijk die wilde plannen uit de koelkast te halen. In uw gevoelsleven moet u sommige dingen misschien niet zo ingewikkeld maken. Het jaar van de Slang wordt een overgangsjaar voor Zwijnen. Geen slecht maar ook geen schitterend 2013, dus. Sommige dingen zult u moeten vergeten, en de lat wat lager leggen. Dat kan voor enige ontgoocheling zorgen, maar anderzijds kunt u veel dingen ook beschouwen als een springplank naar de toekomst. In de liefde gaat het u wel voor de wind, met een jaar vol aangename verrassingen. Het energiepeil varieert van 1 ster (zwak) tot 4 sterren (uitzonderlijk hoog), met een neutrale tussenfase. Het is afhankelijk van het element dat bepaald wordt door het laatste cijfer van het geboortejaar. 0 of 1: METAAL ** 2 of 3: WATER *** 4 of 5: HOUT *** 6 of 7: VUUR ** 8 of 9: AARDE ** rat: 1912, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 08. buffel: 1913, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97, 09. tijger: 1914, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98, 10. kat: 1915, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99. draak: 1916, 28, 40, 52, 64, 76, 88, 00. slang: 1917, 29, 41, 53, 65, 77, 89, 01. paard: 1918, 30, 42, 54, 66, 78, 90, 02. geit: 1919, 31, 43, 55, 67, 79, 91, 03. aap: 1920, 32, 44, 56, 68, 80, 92, 04. haan: 1921, 33, 45, 57, 69, 81, 93, 05. hond: 1922, 34, 46, 58, 70, 82, 94, 06. zwijn: 1923, 35, 47, 59, 71, 83, 95, 07.DOOR ANDRÉ LEMOINE