RAT

De volle maan zorgt er vooral in het begin van deze periode voor dat er elektriciteit in de lucht hangt. Op het werk kunnen Ratten dan ook problemen krijgen, want de sfeer is allesbehalve goed. Pas vanaf woensdag 3 oktober wordt het iets rustiger en komt er opnieuw ruimte voor dialoog. In uw gevoelsleven mag u het niet tot een krachtmeting laten komen. Vrijgezellen wacht misschien een verrassing.
...

De volle maan zorgt er vooral in het begin van deze periode voor dat er elektriciteit in de lucht hangt. Op het werk kunnen Ratten dan ook problemen krijgen, want de sfeer is allesbehalve goed. Pas vanaf woensdag 3 oktober wordt het iets rustiger en komt er opnieuw ruimte voor dialoog. In uw gevoelsleven mag u het niet tot een krachtmeting laten komen. Vrijgezellen wacht misschien een verrassing. Voor Buffels verwacht de horoscoop een periode met veranderingen die in sommige gevallen ingrijpend kunnen zijn. Het kan zelfs gaan over dingen die u voor een nieuwe en grote uitdaging plaatsen. Logisch denken en met voldoende zin voor realiteit reageren, dat is de boodschap. In uw gevoelsleven kan de volle maan bij sommige naasten voor serieuze onrust zorgen. Tijgers krijgen de raad om problemen aan te pakken met de nodige voorzichtigheid en vooral veel overleg. Sommige dingen kunt u gewoon niet in een mum van tijd voor mekaar brengen, temeer omdat de volle maan in het begin van deze periode een negatieve invloed heeft op uw teken. In de liefde kunt u rekenen op een partner die alles doet om u een goed gevoel te geven.Meer dan ooit is het voor Katten belangrijk dat ze het kaf van het koren kunnen scheiden. Zo is er sprake van veel voorstellen en aanbiedingen, maar die zijn lang niet allemaal even interessant als ze op het eerste gezicht lijken. Gelukkig kunt u rekenen op collega's, vrienden en naasten om u goede raad te geven. In uw gevoelsleven verandert er iets op een heel subtiele manier. Draken bruisen van zelfvertrouwen, en op het werk merkt u dat de anderen luisteren wanneer u spreekt. Alleen donderdag 4 oktober wordt een mindere dag. Dan moet u erover waken dat u niemand voor de borst stoot, want iemand zou wel eens zeer scherp kunnen reageren. In de liefde geniet u van een gelukzalige sfeer. Vrijgezellen vinden iemand die echte vriendschap in hun leven brengt. Op het werk is er sprake van nieuwe middelen. Zo wordt het voor Slangen misschien zelfs mogelijk om de lat wat hoger te leggen. Op het werk mag u niet aarzelen om vernieuwingen voor te stellen. Vooral vrijdag 5 oktober wordt daar een zeer gunstige dag voor. In uw gevoelsleven is het soms moeilijk om uw plannen wat beter af te stemmen op de wensen van uw naasten.Paarden willen heel wat dingen veranderen. Meer zelfs : uw ongeduld is zo groot dat de mensen in uw omgeving merken dat het u menens is. Soms is de verleiding ook groot om dingen te gaan manipuleren, maar de horo-scoop geeft u de raad om dat in geen geval te doen. In uw gevoelsleven kan er vooral tijdens het weekend enige spanning ontstaan. Vrijgezellen zoeken het avontuur. Geiten hebben het zeer druk. In het begin van de week gebeurt alles bovendien zo snel dat u verplicht bent om te gaan selecteren en sommige dingen gewoon uit uw planning te schrappen. Zo krijgt u trouwens meer tijd om met de echt belangrijke dingen bezig te zijn. In uw gevoelsleven moet u beseffen dat uw naasten u veel vaker in de buurt willen. Probeer dat dan ook te doen. U begrijpt de kunst om het allemaal zeer nauwgezet te analyseren. Probeer dat in deze periode dan ook te doen, als u geen inschattingsfout wilt maken. Ook te snel te werk willen gaan is uit den boze. In uw liefdesleven verloopt alles naar wens. Toch zou het goed zijn als u eens op zoek trok naar nieuwe gemeenschappelijke interesses. Voor hun gezondheid krijgen Apen de raad tussendoortjes achterwege te laten. Hanen hoeven niet te aarzelen om op hun intuïtie te vertrouwen. Die is tegenwoordig heel scherp en zorgt er wel voor dat u de juiste beslissingen neemt. U hebt ook zin om ertegenaan te gaan, maar soms zal dat impliceren dat u bepaalde gewoonten overboord moet gooien. De beste dagen om een beslissende stap te zetten, zijn woensdag 3 en vrijdag 5 oktober. In de liefde vindt u een goed evenwicht. Op het werk merkt u dat uw kennis en knowhow meer dan ooit worden gewaardeerd. Dat zou er wel eens voor kunnen zorgen dat uw carrière nu snel in de goede richting evolueert. Voor sommige Honden is een tijdelijke verhuis naar het buitenland helemaal niet uitgesloten. Probeer in ieder geval interesse te tonen als iemand met een voorstel opduikt. In de liefde geniet u van dingen die u samen kunt doen. Zwijnen doen alles met veel passie, maar dat belet u niet om ook oog voor de realiteit te hebben. Dat is goed, want in deze periode legt u de lat beter niet te hoog. Ondertussen is het heel belangrijk om contacten te leggen. Zo kunt u mensen ontmoeten die in de nabije toekomst deuren voor u kunnen openen. In de liefde kan de volle maan voor verwarring zorgen.Het energiepeil varieert van 1 ster (zwak) tot 4 sterren (uitzonderlijk hoog), met een neutrale tussenfase. Het is afhankelijk van het element dat bepaald wordt door het laatste cijfer van het geboortejaar. 0 of 1: METAAL *** 2 of 3: WATER *** 4 of 5: HOUT ** 6 of 7: VUUR ** 8 of 9: AARDE neutraal rat: 1912, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 08. buffel: 1913, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97, 09. tijger: 1914, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98, 10. kat: 1915, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99. draak: 1916, 28, 40, 52, 64, 76, 88, 00. slang: 1917, 29, 41, 53, 65, 77, 89, 01. paard: 1918, 30, 42, 54, 66, 78, 90, 02. geit: 1919, 31, 43, 55, 67, 79, 91, 03. aap: 1920, 32, 44, 56, 68, 80, 92, 04. haan: 1921, 33, 45, 57, 69, 81, 93, 05. hond: 1922, 34, 46, 58, 70, 82, 94, 06. zwijn: 1923, 35, 47, 59, 71, 83, 95, 07. DOOR ANDRÉ LEMOINE