RAT

Na een ontspannen weekend met uw naasten, begint helaas een moeilijke week. Maandag 10 oktober belooft weinig goeds voor Ratten. U kunt de schade alleen beperken als u zeer waakzaam blijft, en niet blindelings doet wat de anderen voorkauwen. Vanaf dinsdag 11 oktober klaart de hemel uit, maar u neemt toch beter niet te veel hooi op uw vork. In de liefde vindt u veel morele steun.
...

Na een ontspannen weekend met uw naasten, begint helaas een moeilijke week. Maandag 10 oktober belooft weinig goeds voor Ratten. U kunt de schade alleen beperken als u zeer waakzaam blijft, en niet blindelings doet wat de anderen voorkauwen. Vanaf dinsdag 11 oktober klaart de hemel uit, maar u neemt toch beter niet te veel hooi op uw vork. In de liefde vindt u veel morele steun. Buffels bruisen van energie. Op het werk hebt u zin om nog een tandje bij te steken, en zo meer te doen dan eigenlijk van u wordt verwacht. De wassende maan zorgt er ook voor dat u heel snel aanvoelt hoe de vork aan de steel zit. Dat is zeer zeker een troef, want in deze periode komt het eropaan belangrijke dingen van details te onderscheiden. In uw gevoelsleven moet u wat vaker kunnen toegeven. Het gaat er een beetje chaotisch aan toe in uw omgeving. Er zijn de vele verplichtingen, en ook nog collega's, vrienden en naasten die u plots nodig hebben. Kortom : u vindt amper tijd om op adem te komen. Gelukkig zullen uw inspanningen vruchten afwerpen, zodat u met voldoening op deze periode zult kunnen terugblikken. In de liefde is er sprake van een meningsverschil, maar ook van verzoening. Katten bewegen zich voort in een positief klimaat. Er zijn geen beperkingen, ook geen mensen die proberen tegen te werken. Vooral op het werk kunt u snel vooruitgang boeken. Als u een belangrijke beslissing moet nemen, zowel professioneel als privé, aarzel dan niet om op uw buikgevoel te vertrouwen. In uw gevoelsleven houden uw partner en dierbaren van de manier waarop u uw fantasie laat spreken. Maandag 10 oktober wordt een sombere dag. Telkens als u een initiatief neemt of een oplossing hebt gevonden, duikt er een probleem op. U druk maken heeft geen zin : probeer geduld te hebben, want na 24 uur klaart de hemel vanzelf uit. Dan is er sprake van nieuwe mogelijkheden en krijgt u er opnieuw zin in. Voor uw liefdesleven belooft het dan weer een heel leuke en vooral verrassende periode te worden. In het begin van deze periode mogen Slangen uitkijken naar een gunstig klimaat. Maar vanaf dinsdag 11 oktober keert uw geluk. Dan mag u in ieder geval geen risico's meer nemen, noch onomkeerbare beslissingen. Die stelt u beter een week uit. Ook in uw gevoelsleven is voorzichtigheid geboden. In het midden van de week kan de volle maan voor behoorlijk wat spanning zorgen. Tot en met dinsdag 11 oktober gaat het Paarden voor de wind. Maar de volle maan van woensdag 12 oktober zorgt voor communicatiestoornissen die u vooral op het werk zuur kunnen opbreken. Bovendien lijkt het alsof de anderen beslist hebben dat het in deze periode ieder voor zich is. De horoscoop geeft u alvast de raad om iedere discussie te mijden. In de liefde is uw partner nogal... veeleisend. Alles wat Geiten doen, levert resultaat op. U getuigt van grote creativiteit, en u begrijpt vooral de kunst om problemen op een heel discrete en subtiele manier aan te pakken. Dat is goed, want het is niet uitgesloten dat u nogal wat hindernissen moet zien te omzeilen. U mag trouwens niet aarzelen om bondgenoten te zoeken, als u vindt dat de lat te hoog ligt. In de liefde kan het een bewogen maar heerlijke periode worden. Alles gaat zijn gewone gangetje. Vooral op het werk vindt u dat heerlijk, de rust van die routine. Maar toch krijgt u langzaam maar zeker zin om de zaken wat meer te beheersen. U wilt zelf beslissen welke richting het allemaal uit gaat, zodat u uw lot in eigen handen hebt. In uw gevoelsleven heeft de volle maan een zeer gunstige invloed. Dit is dan ook een ideale periode om de plooien glad te strijken. Hanen hebben een klare kijk. Daardoor kunt u de anderen ook sneller overtuigen van uw gelijk. Op het werk zorgt dat ervoor dat sommige dossiers in een stroomversnelling komen. Belangrijke beslissingen, ook in uw privéleven, neemt u bij voorkeur op donderdag 13 en vrijdag 14 oktober. Dat zijn immers heel gunstige dagen voor uw teken. In uw gevoelsleven mag u uw verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. Als u vasthoudt aan de keuzes die u een poos geleden maakte, dan zult u in deze periode wellicht uw doel bereiken. Op professioneel gebied zou dat kunnen resulteren in een grotere invloed. Het neemt niet weg dat u heel gedisciplineerd en methodisch te werk moet gaan. In de liefde laten Honden eerst de passie spreken, en pas dan de rede. Dit is dan ook een perfecte periode om verliefd te worden. Zwijnen vinden het fijn dat ze lof krijgen voor de manier waarop ze het allemaal heel serieus, toegewijd en methodisch organiseren. Temeer omdat die schouderklopjes deze keer resulteren in meer steun en vertrouwen : op het werk krijgt u misschien meer verantwoordelijkheid, maar ook de middelen om uw plannen uit te voeren. En in uw gevoelsleven merkt u hoe u al uw naasten heel gemakkelijk motiveert. Het energiepeil varieert van 1 ster (zwak) tot 4 sterren (uitzonderlijk hoog), met een neutrale tussenfase. Het is afhankelijk van het element dat bepaald wordt door het laatste cijfer van het geboortejaar. 0 of 1: METAAL **** 2 of 3: WATER *** 4 of 5: HOUT * 6 of 7: VUUR ** 8 of 9: AARDE **** rat: 1912, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 08. buffel: 1913, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97, 09. tijger: 1914, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98, 10. kat: 1915, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99. draak: 1916, 28, 40, 52, 64, 76, 88, 00. slang: 1917, 29, 41, 53, 65, 77, 89, 01. paard: 1918, 30, 42, 54, 66, 78, 90, 02. geit: 1919, 31, 43, 55, 67, 79, 91, 03. aap: 1920, 32, 44, 56, 68, 80, 92, 04. haan: 1921, 33, 45, 57, 69, 81, 93, 05. hond: 1922, 34, 46, 58, 70, 82, 94, 06. zwijn: 1923, 35, 47, 59, 71, 83, 95, 07.Door André Lemoine