RAT

Vooral op het werk worden Ratten met veel problemen geconfronteerd. Het maakt uw taak er niet makkelijker op. Gelukkig blijft u de energie vinden om door te zetten. Geduld hebben als de anderen afhaken, is de boodschap. In uw gevoelsleven hebt u behoefte aan tederheid. Vrijgezellen die onlangs iemand ontmoet hebben, willen meer.
...

Vooral op het werk worden Ratten met veel problemen geconfronteerd. Het maakt uw taak er niet makkelijker op. Gelukkig blijft u de energie vinden om door te zetten. Geduld hebben als de anderen afhaken, is de boodschap. In uw gevoelsleven hebt u behoefte aan tederheid. Vrijgezellen die onlangs iemand ontmoet hebben, willen meer. Alleen in de liefde moet u het wat voorzichtig aanpakken, uw temperament beter in toom houden. Maar op alle andere terreinen staat het licht op groen voor Buffels. U kunt uw slaagkansen nog vergroten als u wat vlotter samenwerkt met de anderen. Ook duidelijk communiceren is belangrijk, zo vermijdt u pijnlijke misverstanden. Tijgers hoeven het niet ver te gaan zoeken. Zowel op het werk als privé gebeurt het belangrijkste voor uw ogen. U beperken tot de essentie is de boodschap. Later kunt u de lat wat hoger leggen, want na deze periode kunt u op een gunstiger klimaat rekenen. In de liefde scoort u omdat u veel tederheid geeft en goed kunt luisteren. Katten weten het : geluk moet je afdwingen. Vooral op het werk is het belangrijk dat u op het juiste moment op de juiste plaats bent. Probeer bovendien een stapje sneller te zijn dan de anderen. In uw gevoelsleven is uw partner de ideale coach. Vrijgezellen worstelen met een dilemma : is dat nu gewone vriendschap of iets meer ? U weet best wat u moet doen om uw doel te bereiken. Als u nu ook bereid bent om daar de nodige inspanningen voor te leveren, dan kan niets of niemand u nog tegenhouden. Maandag 5 mei is Draken goed gezind om een beslissende stap te doen. Voor uw gevoelsleven zou het goed zijn als u uw afwezigheid beter verklaart. Niet iedereen is het met u eens. Misschien beseft u dat niet van bij het begin van deze periode, maar het heeft wel degelijk gevolgen voor uw functioneren in uw omgeving. Bovendien belooft dinsdag 6 mei weinig goeds voor Slangen. Misschien moet u zich die dag wat gedeisd houden. In de liefde kan uw ongeduld u doen blunderen. Woensdag 7 mei wordt een koortsachtige dag voor Paarden. Ontwijk die dag netelige onderwerpen, zowel op het werk als thuis. Discussies kunnen alleen escaleren en zelfs sporen nalaten. Vanaf donderdag 8 mei wordt het rustiger, maar dan ontbreekt het u aan energie. In de liefde pakken vrijgezellen het beter niet al te serieus aan. Donderdag 8 mei wordt geen leuke dag voor Geiten. Een banaal gesprek kan uitmonden in een oeverloze discussie. Op het werk beperkt u zich het best tot de routine, neem vooral geen onomkeerbare beslissingen. In uw gevoelsleven is enige spanning niet uitgesloten. Til daar niet te zwaar aan. Vrijgezellen moeten hun instinct volgen. De grote inspanningen die Apen zich nu al weken getroosten, lijken eindelijk resultaat op te leveren. U beseft dat u op de juiste manier bezig bent. Dat vergroot niet alleen uw zelfvertrouwen, het levert u ook meer erkenning op in uw omgeving. En er wachten u heel wat aangename activiteiten samen met uw naasten. Voor Hanen staat deze periode in het teken van actie. Bij de pakken blijven zitten, kan nu niet meer. Het is tijd om kleur te bekennen en initiatief te nemen. Het komt erop aan iedere kans met beide handen te grijpen. In de liefde beseft u dat het nemen en geven is. Uw partner vult uw hang naar avontuur helemaal in. Ga recht op uw doel af. Honden die het initiatief nemen, hoeven niets te vrezen. U bent de anderen telkens een stap voor. Op het werk versterkt u op die manier uw positie. Soms vergt dat veel energie, maar in uw gevoelsleven vindt u de perfecte omgeving om tot rust te komen. Sommige vrijgezellen moeten hun vrijheid inleveren. Vooral op het werk moeten Zwijnen nu snel duidelijk maken welke richting ze uit willen. Natuurlijk moet u nog nadenken hoe u het allemaal goed kunt structureren, maar daar zorgt uw strategisch talent wel voor. In de liefde laat u zich meeslepen door uw gevoelens, en daar is niets verkeerd mee. Vrijgezellen moeten vaker het huis uit. Het energiepeil varieert van 1 ster (zwak) tot 4 sterren (uitzonderlijk hoog), met een neutrale tussenfase. Het is afhankelijk van het element dat bepaald wordt door het laatste cijfer van het geboortejaar. 0 OF 1: METAAL * 2 OF 3: WATER ** 4 OF 5: HOUT **** 6 OF 7: VUUR *** 8 OF 9: AARDE *** Rat: 1912, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 08. Buffel: 1913, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97, 09. Tijger: 1914, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98, 10. Kat: 1915, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99, 11. Draak: 1916, 28, 40, 52, 64, 76, 88, 00, 12. Slang: 1917, 29, 41, 53, 65, 77, 89, 01, 13. Paard: 1918, 30, 42, 54, 66, 78, 90, 02. Geit: 1919, 31, 43, 55, 67, 79, 91, 03. Aap: 1920, 32, 44, 56, 68, 80, 92, 04. Haan: 1921, 33, 45, 57, 69, 81, 93, 05. Hond: 1922, 34, 46, 58, 70, 82, 94, 06. Zwijn: 1923, 35, 47, 59, 71, 83, 95, 07. DOOR ANDRÉ LEMOINE