RAT

Ratten zijn in grote doen. U stapt dan ook heel zelfverzekerd door deze periode. Op het werk doet u perfect wat van u wordt verwacht, maar waakt u ook goed over uw belangen. Misschien effent u zelfs het pad naar nieuwe projecten of een nieuwe job. Moet u een knoop doorhakken, dan is donderdag 6 oktober daar een heel gunstige dag voor. In de liefde moet u de routine durven doorbreken.
...

Ratten zijn in grote doen. U stapt dan ook heel zelfverzekerd door deze periode. Op het werk doet u perfect wat van u wordt verwacht, maar waakt u ook goed over uw belangen. Misschien effent u zelfs het pad naar nieuwe projecten of een nieuwe job. Moet u een knoop doorhakken, dan is donderdag 6 oktober daar een heel gunstige dag voor. In de liefde moet u de routine durven doorbreken. U moet wat meer op uw hoede zijn voor wat er in uw omgeving gebeurt. Paranoia is uiteraard niet aan de orde, maar sommige mensen met wie u haast dagelijks in contact komt, zijn misschien niet te goeder trouw. In uw gevoelsleven brengt deze periode een paar heerlijke avondjes met uw partner. Vrijgezellen kunnen hun leven overhoop gegooid zien door een onaangekondigd bezoekje. Tijgers voelen hun zelfvertrouwen nu helemaal terugkeren. De grote inspanningen die u zich sinds begin september getroost, beginnen vruchten af te werpen. Bovendien hebt u het geluk op de belangrijke momenten aan uw kant. Natuurlijk staan sommigen klaar om u met kritiek te bestoken, maar daar hoeft u zich niets van aan te trekken. In uw liefdesleven moet u beseffen dat er prioriteiten zijn.De wassende maan heeft een positieve invloed op uw zakelijke aangelegenheden. U hebt ook een klare kijk op wat er in uw omgeving gebeurt, zodat u altijd snel en gevat kunt reageren. Vooral op dinsdag 4 en woensdag 5 oktober is dat van belang, want dan moet u een paar zware dossiers afronden. Uw partner staat achter de beslissingen die u neemt, en dat is heilzaam voor het liefdesleven van Katten. U gaat heel pragmatisch te werk, en dat werpt vruchten af. Uw collega's en naasten raken onder de indruk van de efficiënte manier waarop u grote en kleine problemen aanpakt, zowel op het werk als thuis. En toch blijft u ondanks alle lof heel bescheiden. Misschien moet u iets ambitieuzer uit de hoek durven komen. In hun gevoelsleven moeten Draken in het begin van deze pe-riode heel diplomatisch zijn. Uw drang naar onafhankelijkheid is zeer groot. Daarom hebt u ook de neiging om meer risico's te nemen, dingen te doen die de anderen proberen te mijden. Als u een beetje geluk hebt, dan zal het u geen windeieren leggen en bereikt u misschien zelfs meer dan u gehoopt had. In uw gevoelsleven moet u erover waken dat uw drukke professionele bezigheden voldoende ruimte voor uw naasten laten.Paarden bewegen zich voort in een klimaat dat ze als heel stimulerend ervaren. U hebt er dan ook zin in, en u vult uw verplichtingen moeiteloos in. Omdat u ook goed weet hoe u de mensen moet aanpakken, is de kans groot dat u in deze periode nieuwe deuren opent. Moet u onderhandelen, aarzel dan niet om meer te vragen dan u ambieert. In de liefde mag u een heerlijk slot van de week verwachten. Geiten willen hun ideeën nu eindelijk ook eens een concrete vorm geven. Alleen zult u het heel diplomatisch moeten aanpakken om de mensen in uw omgeving te overtuigen. Vooral maandag 3 oktober is een uitstekende dag om de beslissende stap te zetten. In de liefde zorgen toevallige omstandigheden ervoor dat uw relatie opnieuw helemaal openbloeit. Vrijgezellen wacht een verrassing tijdens het weekend. Apen gaan zeer georganiseerd te werk, en u bent ook vastberaden om uw doel zo snel mogelijk te bereiken. Op het professionele toneel is dit een ideale periode om uw onafhankelijkheid te onderstrepen. U boekt immers iedere dag resultaten, zodat de anderen en vooral uw meerderen zien dat u goed bezig bent. Uw drukke professionele bestaan kan wel uw gevoelsleven onder druk zetten.Maandag 3 oktober kan een sombere dag worden. Dan kan het immers heel snel tot conflicten komen. De enige manier om wat spanning weg te nemen, is goed nadenken vooraleer u spreekt. Alles proberen te nuanceren is ook heel belangrijk. Vanaf dinsdag 4 oktober klaart de hemel uit en kunt u uw ideeën wat sneller op tafel gooien. In uw gevoelsleven is uw partner belangrijker dan sommige vrienden. Vooral in het begin van deze periode hebben Honden het moeilijk om de anderen vertrouwen te schenken. Daarom wil u veel zelf doen. Alleen is dat wantrouwen lang niet altijd terecht. Misschien verbeeldt u zich bepaalde dingen. Probeer het dus allemaal met een nuchtere blik te bekijken, en ook zonder vooroordelen. In de liefde kan er op dinsdag 4 oktober sprake zijn van enige spanning. Zwijnen voelen zich goed. Het enige waarmee u het misschien even moeilijk kunt krijgen, is dat er nogal wat dingen in uw omgeving lijken te zullen veranderen. Er zijn in ieder geval nogal wat mensen die daarop aansturen, zowel privé als op het werk. De horoscoop geeft u de raad om het rustig te bekijken en zeker niet in paniek te raken. In de liefde wil uw partner meer houvast, en dat ziet u best zitten.Het energiepeil varieert van 1 ster (zwak) tot 4 sterren (uitzonderlijk hoog), met een neutrale tussenfase. Het is afhankelijk van het element dat bepaald wordt door het laatste cijfer van het geboortejaar. 0 of 1: METAAL **** 2 of 3: WATER *** 4 of 5: HOUT * 6 of 7: VUUR neutraal 8 of 9: AARDE ****rat: 1912, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 08. buffel: 1913, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97, 09. tijger: 1914, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98, 10. kat: 1915, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99. draak: 1916, 28, 40, 52, 64, 76, 88, 00. slang: 1917, 29, 41, 53, 65, 77, 89, 01. paard: 1918, 30, 42, 54, 66, 78, 90, 02. geit: 1919, 31, 43, 55, 67, 79, 91, 03. aap: 1920, 32, 44, 56, 68, 80, 92, 04. haan: 1921, 33, 45, 57, 69, 81, 93, 05. hond: 1922, 34, 46, 58, 70, 82, 94, 06. zwijn: 1923, 35, 47, 59, 71, 83, 95, 07.DOOR ANDRÉ LEMOINE