Met wie wil ik wonen ?

Ik blijf nog even in het ouderlijke nest. Dat is handig én in de meeste gevallen ook goedkoop. Volgens VUB-onderzoek ben je niet alleen : 37,3 procent van de 24- tot 25-jarigen woont nog bij de ouders.
...

Ik blijf nog even in het ouderlijke nest. Dat is handig én in de meeste gevallen ook goedkoop. Volgens VUB-onderzoek ben je niet alleen : 37,3 procent van de 24- tot 25-jarigen woont nog bij de ouders. Met niemand. Ik ben een happy single en geniet van mijn vrijheid. Tip : Alleen wonen is niet goedkoop, maar er bestaan sociale leningen, woonspaarsystemen en premies van de overheid. De voorwaarden zijn zo opgesteld dat singles er snel aan voldoen. Zie verder. Met de liefde van mijn leven, natuurlijk. Tip : Gehuwden én wettelijk samenwonenden worden op dezelfde manier door de fiscus behandeld. Feitelijk samenwonenden echter worden voor de wet beschouwd als alleenstaanden. Dus ofwel is het huis van een van beide partners, ofwel is het in mede-eigendom van beide partners (zie verder bij cohousing). Met vrienden en vriendinnen. Met een andere generatie. Friends-gewijs appartementen delen of met verschillende gezinnen een (moes)tuin, keuken, speelkamer voor de kinderen, leefruimte gebruiken. Meer info op www.samenhuizen.be. Tip : Een specifieke vorm hiervan is kangoeroewonen, waarbij een oudere of een ouder koppel onder één dak woont met een jong gezin. Kinderopvang, boodschappen doen en veiligheidsgevoel zijn zaken waar beide partijen elkaar bij kunnen helpen. Pionier voor nieuwbouwkangoeroes in Vlaanderen is Young Budget Homes. Info : www.kangoeroewonen.be. Tip : "Samen een huis kopen is mede-eigendom. Eigenaars moeten dan samen instemmen om het huis te verkopen, te verhuren of te hypothekeren. Er kan dan maar één huis in hypotheek gegeven worden. Als iedereen bij een andere bank leent, betaalt men samen sowieso meer aktekosten en de rente van het krediet kan duurder worden. Daarom is het best dat al wie een lening wil aangaan, aanklopt bij dezelfde bank als de andere mede-eigenaars. Nog een nadeel van mede-eigendom is dat de partners elkaar niet kunnen tegenhouden als één persoon zijn deel uit de eigendom opeist. Dan dient het huis ofwel verkocht te worden, ofwel moet er 'uitbetaald' worden. Wel kan op voorhand afgesproken worden in een overeenkomst om het goed voor maximum vijf jaar in gemeenschappelijk bezit te houden. Of mede-eigenaars kunnen elkaar een recht van voorkoop geven." (Tip van John Romain van Immotheker)Ik koop een huis, appartement of bouwgrond. Een investering, want je kunt de eigendom altijd weer verkopen. Ik huur een woning. Huren is - meestal - goedkoper dan kopen, maar de woning zal nooit je eigendom worden. Tip : Rechten en plichten en modelhuurcontracten via www.huurdersbond.be en www.bouwenenwonen.be Ik ga leegstaande gebouwen bewaken. Steeds meer kantoren, musea, jeugdherbergen en woningen worden (tijdelijk) bewoond door oppassers van Lancelot. Als oppasser teken je geen huurovereenkomst, maar een bruikleenovereenkomst. Maar als de eigenaar van het pand een nieuwe bestemming voor het gebouw vindt, moet de oppasser het binnen twee weken kunnen verlaten. Daarom komen gezinnen met kinderen niet in aanmerking. Info : www.lancelotbelgium.be In de stad. Bruisend, multicultureel én praktisch voor de boodschappen. Tip : Er bestaat géén premie voor Vlamingen die zich in Brussel willen vestigen. Het hardnekkige gerucht ontstond omdat Vlaamse ambtenaren wél een aanmoedigingspremie krijgen van hun werkgever als ze naar Brussel komen wonen. www.woneninbrussel.be Op het platteland. Rustig, in het groen en meestal goedkoper dan stadskernen. Tip : Volgens een enquête verschenen in Knack (27 februari 2008) is Landen de goedkoopste gemeente in Vlaanderen voor bouwgronden, voor huizen is dat Spiere-Helkijn (West-Vlaanderen nabij Henegouwen), voor appartementen Kaprijke (Oost-Vlaanderen). Ik speel op de lotto. Info : www.nationaleloterij.be Ik ga een woonlening aan. Banken die woonleningen aanbieden focussen op drie aspecten : de vaste of variabele rentevoet, de looptijd en de wijze van leningaflossing. Ze stellen allerlei formules voor waarin deze drie aspecten 'op maat' gecombineerd kunnen worden. Vergelijken is geen sinecure. Vooral niet omdat ook in nevenproducten zoals schuldsaldoverzekeringspremies grote verschillen bestaan tussen banken. Tip : "Neem een paar dagen verlof om te onderhandelen met banken. Het is een zeer belangrijke financiële beslissing", vindt consumentenorganisatie Test-Aankoop. Het heeft voor zijn leden een online-instrument (zie www.test-aankoop.be) uitgewerkt dat het totaalplaatje van een lening berekent bij elke bank : de lening, maar ook de verzekeringen, het beheer van zichtrekeningen... Ook analisten van bijvoorbeeld Immotheker helpen om door het bos de bomen te zien. Tip : Sommige kopers komen in aanmerking voor een sociale lening. Info : www.vlaamswoningfonds.be, www.woningfonds.be Ik vraag elke woonpremie aan die er bestaat. Op www.bouwenenwonen.be, www.premiezoeker.be voor Vlaanderen en www.woneninbrussel.be voor Brussel staan alle bestaande overheidspremies in verband met wonen, bouwen en verbouwen. Een voorbeeld ? Er bestaat een gratis verzekering voor gewaarborgd wonen : bij ziekte, ontslag of ongeval betaalt de Vlaamse Overheid uw lening verder af. Ik begin alvast met woonsparen. Een systeem dat vergelijkbaar is met pensioensparen. Je doet alsof je maandelijks een woonlening afbetaalt, maar eigenlijk woon je nog erg goedkoop onder moeders vleugels, of je betaalt een lage maandelijkse huur. "Woonsparen is ideaal om spaardiscipline te kweken en om een klein kapitaal op te bouwen. Dat kun je dan gebruiken om bij aankoop van een woning de schuldsaldoverzekering in één keer te betalen, wat soms financieel interessant kan zijn. Je krijgt ook belastingvermindering : tot 40 procent van de gestorte premies (met een maximum van 1990 euro per jaar). (Tip van Dexia Bank) Online. Via www.immoweb.be, www.vlan.be, www.hebbes.be heb je al een flink woningaanbod. Zelfs op www.ebay.be vind je huizen en appartementen. Ook de officiële websites van steden en gemeenten hebben vaak een interessante vastgoedafdeling. Met de rode stift in de aanslag : via immokrant-jes. Zaterdagochtend kranten doornemen, aanbiedingen spotten en uitscheuren, een route plannen én op weg langs de interessante aanbiedingen. Meteen een toeristische uitstap. Ik doe een terreinverkenning van mijn favoriete buurt. Met de fiets of via Google Earth. Met de fiets of te voet ontdek je snel verhuur- of verkoopbordjes. Even aanbellen kan meteen duidelijk maken hoe het huis er vanbinnen uitziet. Een andere mogelijkheid ? Op Google Earth een omgeving of buurt afzoeken om te zien wat er achter een aantrekkelijke gevel zit : een zuidgerichte tuin ? Een groot terras ? Ik doe een beroep op een vastgoedmakelaar. Bij deze formule moet je wel een ereloon van gemiddeld 3 tot 5 procent van de verkoopprijs van de woning betalen. Op www.aha.be staat het aanbod van vastgoedmakelaars die lid zijn van de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB). Ik ben assertief en proactief. Tips : Bij de eigenaars van het huis van je dromen langsgaan en hen overtuigen waarom jij de volgende eigenaar moet worden. Of een briefje in de brievenbus met je contactgegevens en de vraag of ze toevallig hun huis niet willen verkopen binnenkort. Door Leen Creve I Illustratie Tyl Destoop I matita.be