"Meisjes kijken naar een jongen en denken : ik maak er wel 'ne vent' van. Jongens kijken naar hun lief en denken : ik hoop dat ze altijd dat meisje blijft." Mijn grootmoeder zei dat wel eens. Om me te vertellen dat ik niet moest proberen om een man te veel te willen veranderen. "Dat lukt toch niet, je wordt er alleen maar heel moe van, en je bent ook niet meer dat meisje dat hij zo graag ziet, maar je wordt een zaag." Wijze les. Al blijkt nu uit onderzoek dat mannen die door vrouwen omringd zijn, vanzelf veranderen. En zelfs zonder dat er gezeur aan te pas komt.
...

"Meisjes kijken naar een jongen en denken : ik maak er wel 'ne vent' van. Jongens kijken naar hun lief en denken : ik hoop dat ze altijd dat meisje blijft." Mijn grootmoeder zei dat wel eens. Om me te vertellen dat ik niet moest proberen om een man te veel te willen veranderen. "Dat lukt toch niet, je wordt er alleen maar heel moe van, en je bent ook niet meer dat meisje dat hij zo graag ziet, maar je wordt een zaag." Wijze les. Al blijkt nu uit onderzoek dat mannen die door vrouwen omringd zijn, vanzelf veranderen. En zelfs zonder dat er gezeur aan te pas komt. Mannen worden genereuzer als ze samenleven met vrouwen. Uit onderzoek van Michael Dahl, Cristian Dezso en David Gaddis Rose bleek dat mannelijke bazen hun personeel minder vaak opslag gaven (over een periode van tien jaar) als ze een zoon kregen, maar daarentegen meer als hun eerstgeborene een dochter was. Dochters inspireren blijkbaar tot vrijgevigheid en empathie. Zegt psychologieprofessor Adam Grant in The New York Times : "Vaders van meisjes worden 'zorgender'. We borstelen hun haar, brengen hen naar de balletles en worden daar een beetje zachter van, meer empathisch en meer gericht op anderen." Dochters zorgen er ook voor dat de traditionele rolverdeling in vraag wordt gesteld en dat het huiswerk eerlijker wordt verdeeld. Er zijn zelfs studies die aantonen dat mannen met dochters zich liberaler opstellen, dat ze vaker stemmen voor linkse partijen en een progressiever gedachtegoed aanhangen. Het zou kloppen voor Tony Blair en zijn vele dochters, en voor Obama die zijn twee meisjes adoreert. Niet alleen dochters inspireren tot positieve gevoelens, maar ook zussen. Paul van Lange (Universiteit van Amsterdam) liet zeshonderd personen deelnemen aan een experiment waarin hen gevraagd werd om geld te delen met iemand die ze niet kenden en nooit zouden terugzien. De mannen die het geld deelden, bleken allemaal zussen te hebben. Psychologe Alice Eagly argumenteert dat de zorgende en helpende kant van meisjes het beste in hun broers naar boven brengt, en hen aanzet om hoffelijk, zacht en open te zijn in hun relaties. Überfilantroop Bill Gates citeert vaak zijn moeder Mary en zijn vrouw Melissa als de redenen voor zijn extreme vrijgevigheid. "From those to whom much is given, much is expected." Het is wat zijn moeder hem heeft geleerd : bij rijkdom horen verplichtingen. En zijn vrouw Melissa heeft daar met The Giving Pledge mooi vorm aan gegeven. Gates zal op de bijeenkomsten van zijn miljonairsclub ook altijd de echtgenotes uitnodigen. "Zelfs al heeft de heer des huizes het geld verdiend, de dame is altijd de gatekeeper." Onlangs had ik Jeroen Brugge van Plan België op bezoek, om te zien hoe we konden samenwerken. Hij vertelde dat bij Plan veel aandacht uitgaat naar opleiding en emancipatie van meisjes, want zij zijn de motor van verandering in een maatschappij. Hij echoot Nicholas Kristof die in de The New York Times stelt dat Amerika miljoenen heeft gespendeerd in Afghanistan en Pakistan en daar bitter weinig mee heeft bereikt. "Terwijl grote veranderingen kunnen komen van een meisje dat onder een boom zit te studeren. Zij zal gemiddeld minder kinderen krijgen, heeft meer kans om een job te vinden en invloed uit te oefenen. Haar broers en haar kinderen zullen naar alle waarschijnlijkheid minder snel bij de Taliban gaan." Het eeuwige cliché wil dat er achter elke sterke man een grote vrouw staat. Volgens Adam Grant is dat onzin. "Gezien de grote invloed die vrouwen uitoefenen, is het juister om te stellen dat er voor elke sterke man een geweldige vrouw loopt. En als wij slim zijn, dan volgen we." lene.kemps@knack.be Lene Kemps"Mannen met dochters blijken niet alleen zachter en meer empathisch, ze zouden ook een progressiever gedachte-goed aanhangen"