Zeven jaar geleden geraakte Norbert geïnteresseerd in het tantrisme: "In het begin is het een beetje zoeken en niet makkelijk om de juiste lichaamshouding te vinden. Je concentreert je nog te veel op het technische aspect. Stap na stap laat je dat seksuele aspect meer los en sublimeer je het: je hebt je seksualiteit onder controle en je begint te luisteren naar de ander, hebt werkelijk aandacht voor de ander."
...

Zeven jaar geleden geraakte Norbert geïnteresseerd in het tantrisme: "In het begin is het een beetje zoeken en niet makkelijk om de juiste lichaamshouding te vinden. Je concentreert je nog te veel op het technische aspect. Stap na stap laat je dat seksuele aspect meer los en sublimeer je het: je hebt je seksualiteit onder controle en je begint te luisteren naar de ander, hebt werkelijk aandacht voor de ander." Norbert is nu vijfenzeventig en de liefde bedrijven kan voor hem alleen nog tijdens een ceremonie die uren duurt. "Voor een buitenstaander kan een tantrische gemeenschap lijken op een banale coïtus, maar het gaat erom een ode te brengen aan het leven, met je lichaam, je hart en je geest." Norbert gelooft er stellig in dat er een eind zou komen aan alle seksuele perversies indien iedereen op deze natuurlijke manier met seksualiteit zou omgaan. Is tantra het antwoord op al onze vragen? Moeten we als de bliksem tantra laten opnemen in het onderwijspakket? Moeten de gefrustreerden onder ons dringend op tantra-cursus? Feit is dat dit oosters liefdesritueel steeds meer westerlingen aanspreekt. "Tantra is in", schrijft het Franse weekblad l'Evénement du jeudi. Deze uit Indië afkomstige mystieke stroming vindt de laatste decennia in Europa steeds meer aanhangers. Er bestaat een "tantra van de linkerhand", die vooral aandacht heeft voor meditatie en doctrine, en een "tantra van de rechterhand", die via het exploreren van de seksuele energie en het spirituele leven wil bevorderen. Het zal niemand verbazen dat het deze laatste benadering is die de westerlingen boeit. Volgens l'Evénement geraken we stilletjesaan uitgekeken op de verworvenheden van de seksuele revolutie. Schuldgevoelens kwijt, maar directe fysieke bevrediging zonder belemmeringen beginnen we wat vervelend en te materialistisch te vinden. We leven gestresseerd en hebben behoefte aan meer diepgang. Bovendien leven we in een periode waarin - door aids - seks en het hebben van meerdere partners gevaarlijk kan zijn: tantra-seks spreekt vooral vaste koppels aan en stelt ook de zevende hemel in het vooruitzicht voor wie geen rechtstreeks seksueel contact wil. Het gaat hem immers om de transcendentie... Men vermoedt dat er in Frankrijk momenteel 10.000 mensen de "kunst van de seksuele extase" in praktijk brengen. Psychologe Margo Anand wordt er beschouwd als de priesteres van de tantrische seks. Ze ontwikkelde een specifieke methode die luistert naar de naam Skydancing Tantra. Mensen die op zoek zijn naar een nieuwe zin in hun leven, kunnen in haar cursussen high sex beleven: in plaats van een ordinair seksueel orgasme leren zij door oefening een "dieper, completer" orgasme te bereiken, een orgasme van een andere dimensie, waarbij het genitaal orgasme slechts een beginpunt is. Terwijl een traditionele tantra-initiatie meerdere jaren duurt (het gaat om het aanleren van een levenswijze die volledig op het spirituele is gericht) is in het Westen tantra voor iedereen bereikbaar. Wie eraan wil beginnen, moet wel afstand doen van een paar vooroordelen: penetratie is niet essentieel voor de seksuele daad; een orgasme hoeft niet noodzakelijk samen te gaan met een ejaculatie. Verder is het evident dat in een cultuur waar de geslachtsdaad gemiddeld een kwartiertje duurt, tantra-kandidaten hun leven een beetje anders moeten organiseren als ze tijd willen vinden voor deze ervaring. Het ritueel zelf verloopt in verschillende stappen. Om te beginnen moet men via ademhalingsoefeningen tot rust komen. Daarna moet men zich openstellen voor de ander: elkaar observeren, praten over angsten en fantasieën. Vervolgens probeert men door elkaar zwijgzaam in de ogen te kijken, contact te krijgen met de "ziel" van de ander. Pas daarna mogen spelletjes die tot doel hebben de vijf zintuigen te prikkelen en volgt wederzijdse massage met geparfumeerde olieën. De spanning stijgt, edoch, aangeraden wordt om juist dán een uur pauze te nemen. Waarna de ceremonie met meer intensiteit wordt verdergezet: door het onder controle houden van ademhaling en beweging breidt de seksuele energie zich uit en stijgt het genot langzaam naar ongekende hoogten. Sommige koppels die verleerd waren met elkaar te praten of elkaar te strelen, blijken elkaar op deze manier opnieuw te vinden. Voor anderen komt zo'n opleiding neer op een seksuele opvoeding op latere leeftijd. Anderen zijn erin geslaagd via tantra wonden uit het verleden te helen, nog anderen bejubelen het feit dat tantra meer aandacht heeft voor de vrouw. Maar de Franse seksuoloog Jacques Waynberg blijft er sceptisch bij. Volgens hem probeert het Westen deze complexe en erudiete religieuze traditie te recupereren omdat we zelf niet over de (spirituele) middelen beschikken om onze door schaamte en walging veroorzaakte seksuele problemen op te lossen. Rockzanger Sting daarentegen is een fervente aanhanger: na zijn dagelijkse twee uur durende yogameditatie trekt hij zich terug met zijn vrouw voor een feestje van een uur of vijf. Kwestie van prioriteiten, allicht. Jo Blommaert / Tekening Sandra Schrevens