Geen mens op de redactie die zoveel fanmail krijgt als hij. Dat komt ervan als je als man openhartig, wat zeg ik, soms op het pijnlijke af vrijmoedig over je innerlijke roerselen schrijft. Vandaar ons idee om Jean-Paul Mulders in het blad op voorzetten van lezers en lezeressen te laten antwoorden. Serieuze en minder serieuze vragen stroomden toe. Ha, een collega-columnist op het rooster leggen, die kans krijg je niet alle dagen !
...