Het publieke debat gaat dezer dagen fel over individualisme tegenover gemeenschapszin. Waarbij, naargelang de bron, die begrippen worden opgehemeld of verketterd. Voor de ene is de op zijn vrijheid gestelde individualist een veredelde egoïst, die niet geeft om wat zich buiten zijn gezichtsveld afspeelt. Iemand die in de eerste plaats voor zichzelf zorgt en erop rekent dat ieder ander daar ook toe in staat is. Persoonlijke vrijheid is in die gedachtegang een mythe, het is de groep die beslist.
...