Zoals ik nu, zo moet de Hobbit zich gevoeld hebben aan de vooravond van zijn queeste. Liever zou hij thuisgebleven zijn en nog een pijp hebben gestopt, terwijl hij naar de wolken keek die voorbijdreven in de meest allemachtige vormen.
...