Hoe maak je van drukke stadscentra veilige omgevingen waar mensen voldoende afstand kunnen houden van elkaar? Nu de coronamaatregelen versoepeld worden, staat de vraag overal bovenaan op de agenda. Zo volgde Brussel eind april het voorbeeld van Wenen en Berlijn en zijn alle straten binnen de Vijfhoek nu woonerven. Voetgangers en fietsers hebben er voorrang op auto's en er geldt een snelheidsbeperking van twintig kilometer per uur, zodat voetgangers elkaar met de nodige afstand kunne...

Hoe maak je van drukke stadscentra veilige omgevingen waar mensen voldoende afstand kunnen houden van elkaar? Nu de coronamaatregelen versoepeld worden, staat de vraag overal bovenaan op de agenda. Zo volgde Brussel eind april het voorbeeld van Wenen en Berlijn en zijn alle straten binnen de Vijfhoek nu woonerven. Voetgangers en fietsers hebben er voorrang op auto's en er geldt een snelheidsbeperking van twintig kilometer per uur, zodat voetgangers elkaar met de nodige afstand kunnen kruisen. Het Brussels Gewest voorziet ook in veertig kilometer extra fietspaden, om het openbaar vervoer te ontlasten en te vermijden dat mensen uit angst voor de tram of bus massaal voor de wagen kiezen. De initiatieven om extra wandel-, fiets- en speelruimte te creëren stapelen zich op. Zo maken onder meer Barcelona, Manchester, New York en Bogota straten verkeersvrij en schrapt Dublin parkeerplaatsen, terwijl Parijs en Mexico-Stad pop-upfietspaden aanleggen. Milaan stelde het Strade Aperte-plan voor, inclusief bredere trottoirs, meer ruimte voor fietsers, verkeersarme straten en een snelheidsbeperking tot dertig kilometer per uur. Social distancing is slechts een deel van het verhaal. Zo leidde de terugval van het autoverkeer in Barcelona tot de beste cijfers qua luchtvervuiling in meer dan twintig jaar, terwijl de lawaaioverlast in het Brussels Gewest, Rotterdam, Den Haag en Utrecht halveerde - cijfers die steden, milieu- en mobiliteitsexperts en actiegroepen willen vasthouden. "Uiteraard willen we de economie heropstarten," zei plaatsvervangend burgemeester van Milaan Marco Granelli onlangs in The Guardian, "maar we vinden dat we het op een andere basis moeten doen dan daarvoor." De stad is een van de 96 leden van het C40 Cities-klimaatnetwerk en leidt de kersverse werkgroep die een groen, duurzaam herstel van de crisis beoogt. Ook het toerisme in de steden wordt herdacht. "Bestemmingen als Barcelona, Venetië en Amsterdam zijn de laatste weken op adem gekomen", zegt reisexpert Bert Uyttenbroeck van Atlas Reizen. "Business as usual na corona lijkt me onmogelijk. Er zullen restricties komen om overtoerisme te voorkomen en de risico's te beperken." In Amsterdam richtte de organisatie achter de stadsmarketing alvast een taskforce op rond een duurzame bezoekerseconomie. "Wij grijpen dit moment aan," zei directeur van amsterdam&partners Geerte Udo in Het Parool, "de overlast van toeristen willen we niet meer terug."