FRéDéRIC DEBORSU

"Christophe is vijf jaar ouder. Mijn grote broer dus. En dat is hij in alle betekenissen van het woord. Hij beschermt me, hij zou voor me door het vuur gaan. Dat is altijd al zo geweest. Hij was het die me signaleerde dat bij de RTBF een vacature was voor een freelance sportjournalist. Ik zat toen in de tweede kandidatuur rechten in Namen. Ik was geslaagd en draaide vanaf dan al naast mijn studies een enthousiaste shift als journalist."
...