Liefdadigheidsorganisaties beleven weer spannende weken. In de aanloop naar het eindejaar halen organisaties als Artsen Zonder Grenzen, Amnesty International en Unicef naar schatting dertig tot veertig procent van de inkomsten uit giften op. Ook Plan België, een kindergerichte ontwikkelingsorganisatie, organiseert doelbewust een campagne in de eindejaarsperiode. "De ervaring leert dat er op dat moment toch een bepaalde vrijgevigheid bestaat bij het grote publiek", zegt Paul Deleye, verantwoordelijk voor de fondsenwerving. "Het is de geschenkenperiode bij uitstek, en mensen zijn op dat ogenblik ook gevoeliger voor goede doelen. Er ontstaat een momentum van solidariteit - niet alleen ten aanzien van ons eigen micromilieu, maar ook ten overstaan van het Zuiden of andere goede doelen."
...