Jij hebt alleen vriendinnen, geen enkele vriend." Er is een tijd geweest dat ik daarop werd aangesproken. De opmerking maakte mij korzelig, omdat ik moest toegeven dat ze klopte. Blijkbaar voelde ik mij beter in het gezelschap van vrouwen dan van geslachtsgenoten. Dit viel deels te verklaren doordat ik nu eenmaal genuinehetero ben en er met mannen dus niets valt te ritselen, terwijl er bij contact met vrouwen toch altijd net dat ietsje meer is, die subtiele spanning die het leven van een dubieuze glans voorziet.
...