Ik ben een voyeur. In 1978 stond ik niet mee op de barricaden met de krakers in Amsterdam, maar ik volgde alles wel van nabij. Nachtenlang ging ik uit, maar ik bleef een workaholic. Al die uitgedoste mensen inspireerden me.
...