Het gezaghebbende Duitse autoblad Auto Motor und Sport noemde de Zweedse elandtest van Collins praxisfremd, vreemd aan de realiteit, en verwijst naar de internationaal aanvaarde testen zoals het Iso-uitwijkingsmanoeuvre dat tegen 120 km/uur wordt uitgevoerd. De journalisten van het blad deden niettemin de wereldvreemde test over en concludeerden dat de wagen wel uit balans raakte, maar dat er volop tijd was tot corrigeren. Het ger...

Het gezaghebbende Duitse autoblad Auto Motor und Sport noemde de Zweedse elandtest van Collins praxisfremd, vreemd aan de realiteit, en verwijst naar de internationaal aanvaarde testen zoals het Iso-uitwijkingsmanoeuvre dat tegen 120 km/uur wordt uitgevoerd. De journalisten van het blad deden niettemin de wereldvreemde test over en concludeerden dat de wagen wel uit balans raakte, maar dat er volop tijd was tot corrigeren. Het gereputeerde TüV, Duitslands officiële homologatieorganisme, kon geen fouten in de stabiliteit van de A ontdekken. Autojournalist en racer Philip Verellen, die de elandtest met vijf personen aan boord overdeed, ook niet. Zelf hadden wij en vele internationale collega's evenmin enige onstabiliteit kunnen ontdekken. De A is op het gebied van de passieve veiligheid zelfs de meest ingenieuze van het jaar. Omdat hij bij een frontale botsing de kinetische energie niet naar de passagierscel afleidt, maar eronder. Daardoor was het mogelijk een zeer ruim interieur te creëren voor zeer compacte buitenafmetingen. Een van de gevolgen was een hoger zwaartepunt dat echter bij normaal gebruik nooit problemen van stabiliteit oplevert. We vermoeden dat de heisa zo snel de wereld is rondgegaan omdat er juryleden van de Auto van het Jaar bij betrokken waren. Hoe die leden worden geselecteerd en welke hun normen zijn bij de beoordeling, blijft een raadsel. Ons land wordt door twee Franstalige leden vertegenwoordigd waarvan één al jaren ziek is en daarom geen testverslagen meer maakt. Niet echt representatief dus. De twee verenigingen die beweren de Belgische autojournalisten te vertegenwoordigen, zijn dat evenmin. In de vzw Bond der autojournalisten van België worden een paar echte specialisten omringd door militairen-op-rust, kantoorklerkjes, kruideniers of bestuurders van kindertehuizen die in hun vrije tijd wat schnabbelen in de autojournalistiek. In de Vereniging Beroepsjournalisten van de Automobielpers, die geen enkele rechtspersoonlijkheid en geen statuten bezit, zetelen in principe alleen beroepsjournalisten waarvan een deel dan weer nauwelijks over auto's schrijft. Hun voornaamste bezigheid bestaat erin zich één keer per jaar met hun partner door een autoconstructeur te laten uitnodigen voor een gratis weekendje buitenland om er naar een spreker te luisteren bij voorkeur in het Frans, want anders lopen de eentalige Franstalige collega's er het hele weekend wat humeurig bij. PIERRE DARGE