"Mira mama !" Kijk mama... Ze zegt het met zo'n typische Gentse rollende r, kleine Sarita. Mama Theresa moet erom lachen. "Dat heeft ze sinds ze naar de kleuterschool gaat. Zowel Nederlands als Spaans spreekt ze met een Gentse tongval. En ja, sinds ze veel omgang heeft met kindjes van hier, spreekt ze thuis ook meer Nederlands. Vanaf het begin was de afspraak dat Peter Nederlands met haar zou spreken en ik Spaans. Omdat we het een voordeel vinden dat ze tweetalig is en ook omdat ze dan kan communiceren met mijn familie in Venezuela. We proberen dat zo goed mogelijk vol te houden, maar het is niet gemakkelijk. Omdat Peters familie en de meeste van onze vrienden en kennissen Nederlands spreken, raakt het Spaans op de achtergrond. In het begin spraken Peter en ik altijd Spaans met elkaar, maar nu ik beter Nederlands spreek, wordt dat meer en meer onze taal. Ik moet mijzelf er soms aan herinneren om Spaans tegen Sarita te spreken en in het Spaans te antwoorden als ze in het Nederlands tegen mij begint. Maar als we op vakantie zijn bij mijn ouders in Venezuela schakelt ze vrij snel over op Spaans, ook tegen mij. Maar thuis verwatert dat weer. Ik vraag me wel af hoe ze het er op de lagere school zal afbrengen, of dat Spaans niet voor verwarring zal zorgen of helemaal in de verdrukking komen."
...