Het was een toprestaurateur van onze kust die ons tipte dat er in Bredene een kok aan de slag is die vernieu-wing hoog in het vaandel heeft geschreven. En omdat dat aan de kust niet elke dag gebeurt, reserveerden wij een tafeltje onder een andere naam. Die reservatie was eigenlijk niet nodig geweest, want op de winderige, koude en natte weekavond waren wij alleen in de eetzaal.
...