Geef toe : uzelf verwennen om mensen in nood te helpen, het kan een ambigu gevoel scheppen. En dat is niet het enige scherpe randje aan dit hippe fenomeen : zelfs bij goede doelen kunnen bitse acties gevoerd worden. In de Verenigde Staten verloopt de strijd om de aandacht van supersterren en het grote publiek niet altijd even netjes. Ieder doel claimt zijn ster of merk, en laat de uitverkorene het dan maar niet wagen om een aantal charities te combineren ! Tot voor kort stond vooral de strijd tegen aids vooraan, en wilde iedereen er zich graag voor inzetten. Sinds onder meer Al Gore en de zijnen de strijd tegen de opwarming van de aarde aanbonden, wordt het milieu, om er maar één te noemen, een ferme concurrent. Anderzijds groeit de liefdadigheidsmarkt. Steeds meer bedrijven koppelen hun kar aan een goed doel om hun imago op te poetsen en tegemoet te komen aan de eisen van de consument die almaar bewuster wordt en enig engagement van zijn lijfmerken verwacht. Ook de cosmeticasector draagt zijn steentje bij. Een overzicht van de initiatieven op de Belgische markt.
...