Wie met een SUV rijdt, wordt met alle zonden van Egypte beladen. En toch blijft zo'n tuig een wonderlijk stuk mechaniek, waarbij de illusie van de mens om alle terreinen te verkennen terdege gevoed wordt. Natuurlijk zijn er betere plaatsen om de kwaliteiten van zo'n voertuig tot uiting te laten komen dan de stad, alleen zijn die zo goed als ontoegankelijk geworden in ons land.
...