Vanzelfsprekendheden in vraag stellen en er iets leukers, mooiers of beters tegenover stellen. Het is niet iedereen gegeven, maar Don Murphy heeft er een stelregel van gemaakt. De van oorsprong Ierse architect is partner van het Nederlandse architectenbureau VMX. Toen hij en zijn vrouw Sylvie vier jaar geleden dit stuk grond, net buiten Amsterdam, kochten, stond er een oud, vervallen huis op. Ze lieten het afbreken om plaats te maken voor een nieuwe woning naar eigen ontwerp. Maar het bestemmingsplan van de gemeente schreef verschillende regels voor. "Het grondvlak van het huis mocht niet groter worden dan negen bij eenentwintig meter", vertelt Murphy. "Verder moest de goothoogte drie meter zijn en mocht het geheel niet hoger komen dan zeven meter. Ook moest het huis een puntdak krijgen, met een hoek tussen vijftien en zestig graden. Kortom, de gemeente wou een traditioneel huis." Maar dat was niet wat Don Murphy voor ogen had. "We moesten inventief zijn om de opgelegde beperkingen te omzeilen."
...