Wie ooit in het Portugese stadje Sintra is geweest en vanuit het drukke historische centrum richting Paleis van Seteais is gewandeld, kan er onmogelijk naast gekeken hebben: een mysterieus gebouw met barokke allures dat achter de zware omheining leek weg te kwijnen. Halverwege de jaren '80 ging het gerucht dat het was aangekocht door een Japanse magnaat. Maar het bleef nog meer dan tien jaar verborgen voor nieuwsgierige blikken omdat de plaatselijke dienst voor stedenbouw zich verzette tegen een nieuwe bestemming als luxehotel. Op den duur gaven de eigenaars er de brui aan: ze stonden in 1997 hun bezit af aan de stad Sintra. Die ging meteen over tot grote restauratiewerken.
...