Bauhaus bouwt feest

Negentig jaar na haar ontstaan heeft de destijds revolutionaire kunststroming Bauhaus nog niets aan actualiteit ingeboet. Ter herinnering aan de opleiding die in 1933 onder druk van het nationaalsocialisme definitief werd opgedoekt, loopt in het Berlijnse Bauhaus-Archiv een overzichtstentoonstelling met werken van zowel docenten als studenten van de school, in samenwerking met het New Yorkse MoMa (tot 4 oktober). In de buurt van Weimar en Dessau, waar de twee Bauhausscholen staan die in 1996 Unesco Werelderfgoed werden, kunt u ondertussen thematische wandelingen maken of tentoonstellingen over de stroming bezoeken.
...