In een tijd dat het woordje virtueel op ieders lippen ligt, lijkt "l monde réel" als titel voor een tentoonstelling die zowel over het jaar 2000, als over de toekomst, als over de verbeelding gaat, op z'n minst ironisch. Alsof het tijd werd de spot te drijven met al die profeten die het totalitaire regime van de digitale beeldvorming aankondigen.
...