Van alle duivensoorten, er zijn er over de hele wereld zo'n driehonderd, is de zeldzame rotsduif de stamvader. Deze oerduif komt nog voor aan kusten met steile rotswanden. De holenduif is een tweede wilde soort die, zoals de naam aangeeft, in muurgaten en konijnenholen en ook wel in volle bomen nestelt. Beide wilde soorten zal men bij ons niet op tafel treffen. Wel de houtduif, die in Vlaanderen in grote aantallen voorkomt en bejaagbaar is in de periode van 1 oktober tot 28 februari. In die periode is het vlees het mooist, vooral van duiven die in de buurt van graanvelden hebben geleefd.
...