global village: draag de wereld op uw lichaam

Geen beter bewijs dat een multiculturele wereld ook een mooiere wereld kan zijn, dan de schijnbaar bij elkaar gescharrelde invloeden uit het Oosten, uit Afrika en Latijns-Amerika. Zonder echt etnisch te worden, zien we folkloristische materialen en vreemde tekens in een eclectisch patchwork. Net zoals de grens tussen oud en nieuw vervaagt, is de lijn tussen 'van ons' en 'van hen' steeds moeilijker te traceren.
...