De textielindustrie verandert in snel tempo. De grote luxegroepen daveren op hun grondvesten, de fast fashion van de winkelstraatmerken verovert ongeveer alles wat er te veroveren valt. Te beginnen met de harten van de consumenten. De huidige transformatie van de modesector is allicht de belangrijkste ommezwaai sinds de uitvinding van de prêt-à-porter, bijna vijftig jaar geleden.
...