The times they are a changin'... In de jaren 60 droeg de Arteveldestad niet veel zorg voor zijn waterlopen. Sinds de 19de eeuw was ze uitgegroeid tot een industriestad. Afvalwater en andere troep werden zomaar in de waterlopen geloosd. De binnenwateren waren open riolen. Toen Koning Auto in de jaren 60 massaal zijn intrede deed, zocht de stad naar e...