The times they are a changin'... In de jaren 60 droeg de Arteveldestad niet veel zorg voor zijn waterlopen. Sinds de 19de eeuw was ze uitgegroeid tot een industriestad. Afvalwater en andere troep werden zomaar in de waterlopen geloosd. De binnenwateren waren open riolen. Toen Koning Auto in de jaren 60 massaal zijn intrede deed, zocht de stad naar e...

The times they are a changin'... In de jaren 60 droeg de Arteveldestad niet veel zorg voor zijn waterlopen. Sinds de 19de eeuw was ze uitgegroeid tot een industriestad. Afvalwater en andere troep werden zomaar in de waterlopen geloosd. De binnenwateren waren open riolen. Toen Koning Auto in de jaren 60 massaal zijn intrede deed, zocht de stad naar extra parkeerruimte en vond ze een creatieve oplossing: enkele vieze binnenwateren die sinds de aanleg van de Ringvaart geen functie meer hadden voor de scheepvaart, werden gedempt, waardoor extra parkeerplaatsen konden worden aangelegd. Zo gebeurde het ook met de Reep. Maar enkele decennia later keerde - door de toenemende druk van het autoverkeer, de verminderde industrie in de binnenstad en een beter riolerings- en waterzuiveringssysteem - het tij en evolueerden de binnenwateren naar een echte troef voor de stad. Het stadsbestuur besliste om de gedempte waterlopen opnieuw open te leggen. Nadat de eerste plannen al in de jaren 90 waren gemaakt, vloeit er vandaag opnieuw water door de Nederschelde, tot grote vreugde van de bewoners en de handelaars. Annelies van koffie- en fietsbar Bar Bidon toont zich bijzonder enthousiast. "Ik ben hier vijf jaar geleden gestart toen er nog geparkeerd kon worden in de straat. Twee jaar later kreeg ik een brief van de stad, waarin aangekondigd werd dat de Reep zou opengelegd worden. Nu het zover is, vind ik het resultaat magnifiek. Iedereen verwachtte iets moois, maar het eindresultaat is nog fraaier dan ik had gedacht. Voor mijn zaak gaat het een boost geven. Ik merk nu al dat de mensen verder wandelen langs de kaaien en langs mijn zaak passeren. En vanaf volgende lente zal ik een mooi groot terras aan de overkant van mijn koffiebar kunnen openen."