1. Hoe zou u zichzelf omschrijven ?

a. gepassioneerd en gesofisticeerd, wars van conformisme
...