Een mens voor het eerst of opnieuw doen zien, het heeft iets van een wonder. Voor Piet Noë, afkomstig uit Oudenaarde, was het een van de redenen om oogheelkunde te gaan studeren. "Wat mij aantrok was de combinatie van het contact met de patiënten - zowel volwassenen als kinderen - en de grote impact van de chirurgie. Zeker in de derde wereld, waar veel te weinig oogartsen zijn. Patiënten komen er veel later bij de oogarts terecht. In Europa wordt in een veel vroeger stadium geopereerd. Mensen die in België blind zijn, zijn mensen die niet geopereerd kunnen worden. In Afrika kunnen de meeste blinden dankzij een operatie opnieuw zien. Dat ik naar de derde wereld wilde gaan, zat er al heel vroeg in. Een oom van mijn vader was witte pater in Bukavu, Congo, een groottante witte zuster in Uganda." Of hij zichzelf als een idealist beschouwt ? Hij schokschoudert : "Ach, zoals zoveel mensen die hun idealen nastreven zeker. Ik werk graag in Afrika, er is veel nood. Een project zoals dat van Licht voor de Wereld in Kabgayi, je ziet dat groeien, dat geeft voldoening."
...