Natuurlijk kan ik rekenen. Maar toen in het voorjaar van 2007 de uitnodiging in de bus viel, moest ik naar adem happen. Ik weet nog exact waar ik stond toen ik de enveloppe openmaakte. Geen idee meer hoe het geformuleerd was, maar het kwam hierop neer : ik had 25 jaar geleden mijn humaniora afgemaakt en mijn oude school nodigde mij uit om dat met de klasgenoten op een zondag in mei te vieren.
...