Als klimaatambassadeur voor Al Gore, gasthoogleraar voor Groep T en zaakvoerder van Futureproofed, een consultancybureau van vijf ingenieurs dat zich specialiseert in climate change solutions, heeft Serge de Gheldere (42 jaar) de handen vol. "Dit is een uniek historisch moment. We hebben vijf of tien jaar om de crisis positief te draaien, naar een duurzamere maatschappij. Er zijn eerdere generaties geweest die burgerrechten hebben doorgevoerd, of die de muur van Berlijn hebben omvergegooid. Dit is óns moment. Het is niet wij tegen iemand, het is wij allemaal voor onszelf. Het zou cool zijn om te kunnen terugblikken en te weten dat je hebt meegeholpen en hetbeste van jez...