"Sake wordt in Europa doorgaans geassocieerd met de verwarmde industriële sake die in Aziatische restaurants geserveerd wordt", zegt Luc Hoornaert. Hij leerde de drank kennen en waarderen tijdens zijn werkverblijf in Japan. Door zijn goede relaties met een aantal sakemakers slaagde hij erin om kleinschalig geproduceerde en daarom moeilijk verkrijgbare sakewijnen te importeren. "Sake vind je vandaag courant in de winkel. De wijn draagt dezelfde naam als de authentieke Japanse maar heeft weinig te maken met het oorspronkeli...