De laatste keizer van China treedt af. De Titanic zinkt. En Etienne wordt geboren. In een groen gehucht in West-Vlaanderen. Hij is twee als een oorlog uitbreekt. Achtentwintig als zo'n tweede oorlog langsraast. Hij wordt vader, acht keer. Hij zwaait een eeuw en een millennium uit. In juni 2008 sterft hij. Zijn leven geleefd, 96 jaar lang.
...