Prof. Dr. Phillip Blondeel, vicediensthoofd Kliniek voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie, UZ Gent :
...

Prof. Dr. Phillip Blondeel, vicediensthoofd Kliniek voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie, UZ Gent : "De berichten van het KCE zijn zeer frustrerend. De cijfers tonen duidelijk aan dat vrouwen met een eigenweefselreconstructie het beter doen. Een recente grote studie (april 2015) toont zelfs aan dat eigenweefselreconstructies goedkoper zijn dan implantaten, omdat de veelvuldige complicaties met implantaten op lange termijn vermeden worden. Ook de cijfers van 14-20 procent zijn van de pot gerukt. Ongeveer 60 procent krijgt borstsparende chirurgie, wat wil zeggen dat zij geen volledige reconstructie nodig hebben. Van de overige 40 procent van de borstkankergevallen wil wel degelijk een grote meerderheid van de vrouwen een reconstructie." "Het KCE wekt de indruk dat de chirurgen geldwolven zijn, terwijl deze studie de basis moest zijn voor verdere onderhandelingen. De chirurgie die nodig is voor eigenweefselreconstructies vereist een specifieke en lange opleiding, stressbestendigheid en expertise van chirurgen die in team moeten werken om de operatie en nazorg mogelijk te maken voor de patiënt. Zonder de juiste vergoeding van dat team wordt het op termijn onmogelijk om deze complexe procedures te blijven uitvoeren. Zelfs als het Riziv toch hogere terugbetalingen zou worden opgelegd, zou de dienst zich beroepen op het, begrijpelijke, argument dat ze niet over het nodige budget beschikt. Zo belanden we in een doodlopend straatje." De enige oplossing ligt volgens professor Blondeel in een politieke beslissing. "Alleen minister van Volksgezondheid De Block en de regering kunnen beslissen om een budget vrij te maken binnen het pakket van de nationale gezondheidszorg. Het toekennen van zo'n budget is gerechtvaardigd, het is zelfs een prioriteit, om verschillende redenen. Er is het welzijn van de patiënten die het recht hebben om een reconstructie naar eigen keuze en welzijn te laten uitvoeren zonder er een financiële kater aan over te houden. Er zijn de studies die aangetoond hebben dat autologe reconstructies op lange termijn meer kosteneffectief zijn, doordat nieuwe ingrepen die bij implantaatreconstructies wel nodig zijn, vermeden worden. En er is de vrees dat chirurgen zullen kiezen voor meer lucratieve, maar minder optimale reconstructieve technieken. Als deze evolutie zich doorzet, is er uiteindelijk maar één groep die slachtoffer wordt : de patiënten zelf, die niet meer zullen kunnen rekenen op de competentie van hun chirurgen. En dat moet te allen tijde vermeden worden."