Jan Turf (54 jaar) kent genoeg wetenschappelijke rapporten om radeloos te zijn, maar hij is hoopvol. Als beleidscoördinator van de Bond Beter Leefmilieu probeert hij met zijn ploeg te wegen op de besluitvorming van de Vlaamse, federale en Europese overheden.
...