1951 geboren in Trinquetaille, vlak bij Arles, op 16 mei.
...