Champagne of andere grote schuimwijn wordt niet op zijn intrinsieke kwaliteit beoordeeld, doordat de door de marketing aangeprate ambiance er vaak één is van klatergoud en schemerige nightclubs. De gevolgen zijn dramatisch : meer dan de helft van de dure champagneproductie is niet beter dan zure limonade en de fraudepoort staat wijd open.
...