Wie ooit bij grote dorst gulzige slokken koel spuitwater of schuimwijn heeft gedronken, weet dat het bruisende belletjesgeweld bij gulzig en snel drinken een pijnsensatie veroorzaakt. Die wordt erger als je nog meer en vlug drinkt : het lichaam verzet zich tegen te snelle gasinbreng. Deze pijngrens kan vermeden worden door traag en bedachtzaam te drinken. Gelijkaardige grenzen zijn er voor warm, koud en pikant.
...