We kregen deze kast van grootmoeder. Graag een oordeel over de ouderdom en waarde.
...