Volgens Griekse en Romeinse geschiedschrijvers ging het er bij de Kelten redelijk bloederig aan toe. Zo zouden Keltische priesters hun slachtoffers doodgestoken hebben om aan de hand van hun laatste stuiptrekkingen de toekomst te voorspellen. Bij de installatie van een koning werd een witte stier geslacht, maar soms ook een witte merrie gekookt. De nieuwe Hoge Koning baadde dan in het kookvocht en deed zich te goed aan het paardenvlees. In De Kelten brengt Juliette Wood een mooi geïllustreerd overzicht van een boeiende en verloren beschaving. Op bijgaande illustratie zien we een kleurrijke arend die in heidense Keltische rituelen in verband werd gebracht met de zonnegod. Later werd de arend door het vroege christendom geadopteerd als symbool van de evangelist Johannes. (Bosch & Keuning, 995 fr.)
...