De nacht was te kort, verstoord door muizenissen, een wenend kind, te warm, te koud. En dan om halfacht al die rottelefoon. Leen Massy aan de lijn. "Misschien kan je straks een thuisbevalling meemaken. De weeën zijn begonnen." Heel even denk ik: "O neen, niet vandaag", maar dan is er plots de spanning, en natuurlijk de nieuwsgierigheid. Vier keer heb ik zelf een kind op de wereld gezet, maar nooit heb ik een vrouw zien baren.
...