In Vlaanderen staat Rita Mulier ('34) bekend als een zachtmoedige vrouw die zich sinds jaar en dag inzet voor "de goede zaak": vrouwenemancipatie, politieke vernieuwing en een onafhankelijke pers. Hoewel ze zelf nooit een machtspositie bekleedde, was ze wel invloedrijk, al was het maar door haar vele contacten met mensen die vroeg of laat wel bestuursverantwoordelijkheid kregen. Over dat leven als activiste schreef ze Dwars en loyaal.
...