De aankoop van een auto getuigt niet van een rationeel beleid : een voertuig wordt gemiddeld slechts één uur per etmaal gebruikt maar kost de eigenaar een bom geld. Vooral in de grootsteden zorgt dat voor mobiliteitsproblemen, én voor torenhoge parkeer- of garagekosten. Een logisch gevolg van die situatie is het zoeken naar alternatieven. In Parijs heeft een vierde van de stadsbewoners al afgezien van het bezit van een auto. Dat vergt geen geringe mentaliteitsverandering, omdat aan het bezit van een auto toch nog altijd een zekere status verbonden blijft.
...