Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten dateert van 1890, toen het prille België in hoofdletters over Kunst dacht en navenant bouwde. Een ware Kunsttempel is het, compleet met Griekse zuilen en bekroond met bronzen tweespannen, gemend door triomfantelijke vrouwspersonen, die de Faam voorstellen. Nu ja, brons... Eerder een houten geraamte met een laag koper erover, maar het oogt hoe dan ook indrukwekkend. Het verhaal gaat dat Vincent van Gogh op zeker moment de aan de gang zijnde bouwwerken monsterde, en schamper opmerkte dat men wel paleizen oprichtte voor de kunst, maar dat men de kunstenaars liet verhongeren...
...