Als waardige dochter van John Huston schuwt Anjelica Huston (48 jaar geleden geboren in Los Angeles maar opgegroeid in Ierland) de taaie onderwerpen niet. De eerste film die de actrice regisseerde, Bastard Out of Carolina (1996), toonde zonder omwegen de ellende van een kind dat door haar stiefvader misbruikt en geslagen wordt. In haar tweede film, Agnes Browne, waarin ze ook de titelrol speelt, schildert Huston de tribulaties van een weduwe die in Dublin in de jaren zestig zeven kinderen moet grootbrengen. Niet alleen heeft ze het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen, een van haar jongens begaat de vergissing om geld te lenen van een locale woekeraar en haar beste vriendin krijgt kanker. Ingrediënten genoeg voor een vreugdeloos sociaal drama. Maar dat is niet wat Anjelica Huston interesseert: ze transformeert haar kroniek van dagelijkse miserie tot een optimistische en idealistische fabel waarin de voorzienigheid een handje toesteekt. Totaal onverwacht ontmoet Agnes Browne zelfs haar idool, de brullende charmezanger Tom Jones (in zijn eigen rol).
...