TIN VERHOFSTADT - ONDERWIJZERES

"Wil jij mijn vriendje zijn ?" roept de kleine bever. En over de grote vijver echoot het : "Wil jij mijn vriendje zijn ?" Als juf Tin voorleest, is klas 1D van lagere school Heilig Hart in Heverlee één en al oor. Al die gretige, in haar richting gekeerde snuitjes, aandachtiger toehoorders kan een mens zich niet wensen. Tin Verhofstadt (lachend) : "De kleinsten zijn dan ook een heel dankbaar publiek : het minste mopje wordt op gelach onthaald, ik hoef maar een beetje gitaar te spelen en ik ben bij wijze van spreken een popster. Met oudere kinderen is dat anders, lesgeven in het 5de en 6de leerjaar, dat is bijna een andere job."
...